Poskytujeme specializovanou kardiologickou péči, která je zaměřena na vyšetření, léčbu a sledování nemocných s chorobami srdce a cév. Doporučujeme další vyšetřovací a léčebné postupy( například implantace kardiostimulátorů, defibrilátorů, léčbu arytmií radiofrekvenční ablací, katetrizace srdečních tepen, operační výkony na srdci).
 

Vyšetření prováděná v naší kadiologické ambulanci:

 • Laboratorní vyšetření
 • Klinické kardiologické vyšetření s intervencí rizikových faktorů
 • EKG
 • Komplexní kontrola kardiostimulátoru, implantabilního kardioverteru defibrilátoru
 • Echokardiografie
 • Jícnová echokadiografie
 • Tlakový Holter – 24-hodinové monitorování krevního tlaku
 • EKG Holter – 24-hodinové monitorování EKG
 • Zátěžové EKG na bicyklovém ergometru

 

Vyšetřovací metody:

 • Elektrokardiografie – EKG – je grafickým záznamem elektrické aktivity srdeční, který se provádí snímáním elektrických potenciálů z elektrod na povrchu těla –  z hrudníku a končetin. Jedná se o základní vyšetřovací metodu v kardiologii.
 • Ergometrie – zátěžové EKG – se provádí na bicyklovém ergometru. Při zátěži se snímá EKG, měří krevní tlak a posuzuje klinický stav nemocného. V den vyšetření by testovaný neměl kouřit a pít alkohol, měl by být 1-2 hodiny lačný. Vyšetření se neprovádí v případě limitujících onemocnění (např. při febrilních stavech, závažných kloubních nebo vertebrogenních potížích, které posoudí lékař).K vyšetření je nutný informovaný souhlas nemocného.

 

Holterovo monitorování krevního tlaku, srdeční frekvence

 • Tlakový Holter je přístroj, který po dobu 24 hodin měří krevní tlak pomocí tlakové manžety. Následně jsou tato měření vyhodnocena počítačem. Používá se při hypertenzi nebo kolísavém krevním tlaku.
 • EKG Holter je přístroj, který pomocí hrudních elektrod zaznamenává EKG po dobu 24 hodin. Tento EKG záznam je vyhodnocen na počítači. Používá se u arytmií, nejasných poruch vědomí a ischemické choroby srdeční.

 

Rytmo karta

 • EKG přístroj velikosti “kreditní karty”, který pomocí hrudních elektrod monitoruje 30-ti sekundový záznam EKG, který spouští nemocný při obtížích. Používá se v případě, že se potíže pacienta objevují záchvatovitě (jednou za týden, za 14 dnů). Tyto záznamy lze přehrát a vyhodnotit.

 

Echokardiografické vyšetření

 • Transtorakální echokardiografie – komplexní ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév, nebolestivé vyšetření pomocí hrudní ultrazvukové sondy
 • Transesofageální echokardiografie – komplexní ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév. Provádí se zavedením ultrazvukové sondy do jícnu. Před vyšetřením musí být nemocný 4 hodiny lačný . K vyšetření je nutný informovaný souhlas nemocného.